Budovy

Na této stránce ukládáme technické informace a fotodokumentace o stavu jednotlivých objektů bývalých lázní Kyselka. Dokumentace budeme doplňovat o Nálezové zprávy OPD a Restaurátorské záměry a Restaurátorské zprávy k jednotlivým objektům.

Mattoniho vila Mattoniho vila

 

Vilemínin dvůr Vilemínin dvůr
Švýcarský dvůr Švýcarský dvůr
Ottův pavilon Ottův pavilon
Nakládka a expedice Nakládka a Expedice
Lázeňská restaurace Lázeňská restaurace
Jindřichův dvůr Jindřichův dvůr