Areál bývalých městských lázní Kyselka

Bývalé lázeňské budovy jsou ve vlastnictví obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která na jejich záchraně a obnově od roku 2013 intenzivně pracuje a Mattoni 1873 a. s. ji dlouhodobě finančně podporuje. Další finanční prostředky na záchranu areálu lázní jsou získávány prostřednictvím dotací z programů Ministerstva kultury ČR, z rozpočtu Karlovarského kraje a od soukromých dárců. Obnova Lázní Kyselka se bez veřejné podpory a investic neobejde, protože náklady na obnovu kulturních památek ve vlastnictví Lázně Kyselka o.p.s. jsou násobně větší než developerská stavba na zelené louce. Plán obnovy je rozdělen do čtyř etap.

Záchranné projekty Lázně Kyselka o.p.s. zahrnují tyto objekty: Mattoni vila č.p. 76, Lázeňská restaurace č.p. 75, Ottův pavilón č.p. 74, Jindřichův dvůr č.p. 73, Švýcarský dvůr č.p. 37, vila Vilemína č.p. 47, Mattoni expedice č.p. 52, Správa lázní č.p. 36 a vila Aligria č.p. 28. Součástí je obnova lázeňských parků, zahrad i nábřeží, a také inženýrských sítí území lázní.

Obnova těchto objektů probíhá v úzké spolupráci s orgány památkové péče. Zásahy se musí provádět na všech budovách, je ale nutné postupovat citlivě a opatrně, aby nedošlo k zničení či narušení památkových hodnot jednotlivých objektů.

Pro období 2021, 2022 a 2023 je prioritou obnovit a zprovoznit Lázeňskou restauraci, dokončit obnovu Mattoniho expedice na hasičskou zbrojnici a multifunkční sál, zahájit regeneraci veřejných prostor nábřeží a pokračovat ve spolupráci s Ministerstvem kultury v záchraně Mattoniho vily, Ottova pavilónu, vily Vilemíny a Jindřichova dvora.

Samotné opravy zchátralých historických objektů jsou však jen jednou z částí úsilí, jakkoli jsou finančně extrémně náročné. Stejně tak důležité je vytvořit ze souboru zachráněných budov živý organismus, dát dlouhodobou vizi, která jedinečnému místu vrátí atraktivitu a důstojnost, a nabídnout model, který po dokončení a uvedení do provozu vydělá na provoz i údržbu a místu přinese udržitelný rozvoj. Areál by měl proto nabídnout služby pro projíždějící vodáky, pro cyklisty, jednodenní výletníky, stejně jako by měl cílit na víkendové pobyty pro dva a soustředit se na týdenní rodinné dovolené. Doplňkově pak nabídnout prostory a ubytování pro firemní školení, svatby apod. Pro tak pestrou škálu návštěvníků je žádoucí připravit širokou paletu služeb, která bude spojovat minerální prameny, unikátní historii, architekturu a přírodu.