Partneři

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE

Ministerstvo kultury ČR, Národní památkový ústav ČR,
Národní památkový ústav, úop Loket,
obec Kyselka, Karlovarské minerální vody, a.s.
Omnium z.s. – pro život kostelů Broumovska,
Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s.,
Zachraňte dominanty, o.s.,
Vetaran car club Karlovy Vary,
Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Karlovarský kraj, město Karlovy Vary