Archiv pro měsíc: Prosinec 2015

Poděkování

Naši milí a věrní přátelé Kyselky!! Děkujeme vám za krásný rok,nekonečnou podporu a úžasné chvíle při obnově Kyselky. Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a celé svátky.
Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

Ministerská kontrola potvrdila správnost postupu o.p.s. Lázně Kyselka

Společnost Lázně Kyselka, o.p.s. obdržela protokol o kontrole provedené Památkovou inspekcí MK ČR v době od 24. 8. do 25. 11. 2015, jejímž cílem bylo prověřit, jak Lázně Kyselka, o.p.s. plní povinnosti vlastníka kulturní památky vůči budovám, jež má ve svém vlastnictví v Kyselce.

V kontrolním zjištění se konstatuje, že společnost Lázně Kyselka, o.p.s. od nabytí příslušných budov v roce 2013 do roku 2015 vykonala mnoho činností ve prospěch dalšího zachování příslušných kulturních památek, přičemž touto činností nebyla poškozena žádná z dochovaných kulturně-historických hodnot.

Výsledky této tříměsíční kontroly MK ČR zcela vyvrátily teze obsažené v podnětu Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví, která tvrdila, že Lázně Kyselka, o.p.s. „se obnově patřičně nevěnují a že jde o řízenou devastaci“.

„Výsledek kontroly nás velmi potěšil“, říká Miroslav Perout, ředitel společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. „Mrzí nás, že o.p.s. Lázně Kyselka byla terčem neoprávněné kritiky. Nedůvodné očerňování obecně prospěšné společnosti jen nesmyslně škodí.“

Naopak, kontrolní orgán považuje provedení všech prací ze strany Lázně Kyselka, o.p.s. za příkladné a u dosud realizovaných záchranných a obnovovacích prací potvrzuje jejich korektní, zákonné a památkové citlivé provedení.

„Loni a zejména letos jsme v Kyselce udělali velký kus práce, proto nás takové uznání oceněním a povzbuzením do další práce“, říká předseda správní rady Lázně Kyselka, o.p.s. pan Ing. Vladimír Lažanský. „Povaha lokality vyžaduje, abychom nesoustředili všechny síly jen na jeden objekt, ale vždy musíme v celém rozlehlém areálu pracovat na více místech. Posledním z mnoha úspěchů, jímž se můžeme pochlubit veřejnosti, je obnovení střešní kupole s definitivním krovem na věži objektu Vilemína. Doufáme, že se nám do konce roku podaří osadit i zastřešení věže Mattoniho vily.“

Podrobnější informace o postupu prací a dosažených výsledcích naleznete na internetových stránkách www.laznekyselka.org, a to včetně bohaté fotodokumentace.

Lázně Kyselka, o.p.s.

18. 12. 2015 

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova Mattoniho vily

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova Mattoniho vily. 
Památkově citlivá obnova věže a domu Mattoniho vily pokračuje tesařskými pracemi, navrácením dřevěných stropních trámů a obnovou konstrukce krovu věže. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Děkujeme vám za podporu pro naše hasiče

Děkujeme vám za podporu pro naše hasiče.
Od prvních dnů záchrany bývalých lázní jsou součástí námi prováděných prací v historickém areálu. Bez jejich pomoci bychom to měli daleko složitější. 
Kluci děkujeme vám za vaši pomoc za kterou jsme rádi ! 
Lázně Kyselka, o.p.s.

http://www.rozhlas.cz/plzen/dobraci/_zprava/sdh-kyselka-k-nejcastejsim-zasahum-patri-vylov-neukaznenych-vodaku–1563534

OBNOVA KYSELKY – Mattoniho expedice

OBNOVA KYSELKY – pracujeme na postupné obnově Mattoniho expedice, stavebně a architektonicky významném objektu v uliční řadě, který byl dokončen v roce 1895.
Památkově citlivá obnova secesního průčelí pokračuje obnovou původních oken a oplechováním velké římsy. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – pokračujeme postupnou obnovou Mattoniho vily

OBNOVA KYSELKY – pokračujeme postupnou obnovou Mattoniho vily. 
Památkově citlivá obnova věže Mattoniho vily pokračuje tesařskými pracemi navrácením dřevěných stropních trámů a obnovou konstrukce krovu věže. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

 

Kostel sv. Václava v Radošově

V minulém týdnu byla do kostela sv. Václava v Radošově navrácena zrestaurovaná vitráž.

Vzhledem k vyspělosti zpracování sklomalby a celkové kompozice lze předpokládat vznik Radošovské vitráže v období kolem roku 1900. Jednalo se o komplexní restaurátorský zásah, který zahrnoval výměnu olověného profilu, doplnění chybějících částí a restaurování sklomalby.

Restaurování proběhlo v rámci bakalářské práce pana Jana Černohorského, odborný dohled zajišťoval Ateliér VITRAJ s.r.o. Je to první krůček k postupné obnově této památkově chráněné budovy, kdy je vlastníkem Obec Kyselka.