Archiv pro měsíc: Květen 2016

OBNOVA KYSELKY – OTTŮV PAVILÓN

Přinášíme postup prací na ZÁCHRANĚ A RESTAUROVÁNÍ pískovcové atiky průčelí pavilónu. Již pět měsíců naši restaurátoři odvádějí skvělou práci při záchraně a restaurování kamenného průčelí pavilonu Ottova pramene, je to radost pohledět, děkujeme! 

Další náročná etapa prací je restaurování Mattoniho erbovních štítů. Když je potřeba tak chybějící prvky vysekáme z pískovce a osadíme na své původní místo.

Vracíme Kyselce její krásu.

Vaše o.p.s. Lázně Kyselka.

Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.

 

OBNOVA KYSELKY – VILA MATTONI

Přinášíme postup prací na věžové části vily Mattoni. 
Provádíme vnitřní vápenné omítky části půdy pod obnoveným krovem. Kvalitní maltové písky k obnově Mattoniho vily dovážíme až od Litoměřic abychom dodrželi tradiční historické postupy míchání malt.

Vracíme Kyselce její krásu.

Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.

 

OBNOVA KYSELKY – OTTŮV PAVILÓN

Přinášíme postup prací na ZÁCHRANĚ A RESTAUROVÁNÍ pískovcové atiky průčelí objektu. Již pět měsíců naši restaurátoři odvádějí skvělou práci při záchraně a restaurování kamenného průčelí pavilonu Ottova pramene, je to radost pohledět, děkujeme! 
Další náročná etapa prací je restaurování Mattoniho erbovních štítů. 

Těšíme se až dovezeme z ateliéru restaurované kamenné nárožní pylony, které byly zachráněny.

Vracíme Kyselce její krásu. Vaše o.p.s. Lázně Kyselka.

Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.

 

OBNOVA KYSELKY – VILA MATTONI

Přinášíme postup prací na věžové části vily Mattoni. 
Po osazení stropních trámů, položení hrubé podlahy a následného dozdění obvodového zdiva věže jsme přistoupili ke zpětnému osazení obnoveného krovu. 
Po vyčištění a nátěrech vracíme na své místo i původní kovaná táhla. Práce provádíme tradičními postupy.
Práce pokračují i na objektu samotné vily kde provádíme ošetření původních konstrukcí a zpevňování kleneb a nosného zdiva.

Vracíme Kyselce její krásu.

Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.

 

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – ZINKOVÉ SOCHY Z OTTOVA PAVILÓNU

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – ZINKOVÉ SOCHY Z OTTOVA PAVILÓNU – odvážíme sochy do ateliéru a cestou se zastavíme pozdravit Iliase Michopulose, zachránce Kyselky.

Restaurování zinkových soch – jedná se o sochy dvou mladých dívek stojících u kamenného sloupku, na kterém je velká
váza. Sochy byly odlity ze zinkové kompozice. Jednotlivé odlité díly jsou k sobě montovány šroubovými spoji, klínky a letováním na měkko cínovo-olověnou pájkou. Jeden džbán má
vylámaný okraj, z něhož kousky chybí a je rozlomen na dva díly.

Sochy jsou rozebrány na základní části – sokl se sloupkem, nohy, trup a džbán, protože spoje byly poškozeny. U každé sochy byla polovina jedné vázy, jak se ukázalo později, když byla dohledána druhá celá váza. 
Všechna čest pánům restaurátorům a jejich skvělé práci! Děkujeme a těšíme se na konečný výsledek! 

Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.

 

Co je nového v Kyselce ? PROHLÍDKY AREÁLEM OBNOVOVANÝCH LÁZNÍ 8 .5. 2016

Co je nového v Kyselce ? PROHLÍDKY AREÁLEM OBNOVOVANÝCH LÁZNÍ 8 .5. 2016
Naši milí návštěvníci a podporovatelé obnovy Kyselky, naplánovali jsme pro vás další termíny komentovaných prohlídek. Dozvíte se na při nich, jak pokračuje obnova areálu bývalých lázní i zajímavosti z historie Kyselky.
Prohlídky trvají přibližně 50 minut a začínají u spodní části Mattoniho vodopádu vedle bývalé lázeňské restaurace.
Vstup je zdarma. A pozor, v závěru prohlídky čeká návštěvníky překvapení- písnička Trpaslíci z Kyselky. 
Termíny pro květen:
neděle 8.5. 10:00
neděle 15.5. 10:00
Termíny pro červen:
neděle 12.6. 10:00
neděle 26.6. 10:00
Děkujeme, že jste s námi.
Hezké jarní dny Vám přeje Váše společnost
Lázně Kyselka, o.p.s.