Archiv pro měsíc: Listopad 2016

Jindřichův dvůr

Postupná obnova jednotlivých domů Kyselky pokračuje i restaurováním a zhotovením věrných kopií umělecko-řemeslných prvků, které se na jednotlivých objektech nacházely a byly nenávratně zničeny nebo odcizeny. 

Pro objekt Jindřichova dvora, části rohové věže bylo provedeno restaurování oken, okenních křídel, okenních rámů, kování a výplní skleněných "bucen". Opět dokonalá práce pánů sklářů a restaurátorů, děkujeme. Těšíme se na zpětné osazení.

Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu. Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

 

 

Vila Vilemína

V rámci postupné obnovy Kyselky pracujeme na restaurování a zhotovení věrných kopií částí domů nebo umělecko-řemeslných prvků, které se na jednotlivých objektech nacházely a byly zničeny nebo odcizeny. V rámci obnovovacích prací na vile Vilemínce dokončujeme práce na zhotovení kopie lamelového krovu věže vily, dokončovací práce v interiéru krovu a příprava na osazení břidličné krytiny včetně pasířských prvků.

Souběžně provádíme truhlářskou obnovu původních špaletových oken včetně profilací a kování. Provedli jsme průzkum povrchové úpravy oken, které byly fládrovány.

Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu. Vaše o.p.s. Lázně Kyselka