Archiv pro měsíc: Září 2016

POZVÁNKA DO KYSELKY

Dovolujeme si Vás pozvat na mimořádné komentované prohlídky v měsících září a říjen.

Vydejte se do Kyselky po stopách Heinricha Mattoniho, a to nejprve do obnovovaného areálu někdejších lázní, známých díky světově proslulé minerálce, a poté do Mattoni Muzea. Projdete se místy, kam mířili hosté z celé Evropy. Zjistíte, jak pokračují záchranné práce, dozvíte se zajímavosti z historie a budete moci obdivovat nápaditost i fortel spojený se stáčením minerálky. Navíc zjistíte, co je pravdy na tom, že se do Kyselky vracejí trpaslíci. Provádí Mgr. Josef Šorfa ve spolupráci s o.p.s. Lázně Kyselka a Mattoni Muzeem.

"Příběh Kyselky" v posledních termínech

11.9., 25.9., vždy od 10:00
16.10., 23.10., vždy od 10:00

Všichni návštěvníci mimořádných bezplatných prohlídek obnovovaného areálu získají bonus v podobě možnosti zakoupit si cenově výhodnější skupinovou vstupenku do Mattoni Muzea za 50 Kč bez rozdílu věku.
Lázně Kyselka, o.p.s.

OBNOVA KYSELKY – STAV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Stavebně technický průzkum jednotlivých podlahových konstrukcí v objektech v Lázních Kyselka. V tomto "krásném" stavu máme většinu podlah v našich objektech. Doklad nesmyslného a neodborného vrstvení podlah při různých stavebních etapách v minulých desetiletích.

Skladba konstrukcí: 
1. cihelné klenby (z doby Mattoniho výstavby), 2. zásyp kleneb (z doby Mattoniho výstavby), 3. podlahové vazné trámy (z doby Mattoniho výstavby) na kterých bývala položená dřevěná podlaha.
4. prostý beton a keramická dlažba (neodborné stavební úpravy v 70.letech),
5. asfaltová izolace IPA (neodborné stavební úpravy v 80.letech),
6. prostý beton a keramická dlažba (neodborné stavební úpravy v 80.letech).

Jaký zvolit postup prací ? Co myslíte Vy ?
A/ Můžeme dlaždičky zamést, provést kontaktní penetrace a dalším betonem provést nové podlahy, na které položíme koberce, a vše hned bude zářit novotou.
B/ Nebo můžeme nevhodné konstrukce opatrně rozebrat a odstranit (vzhledem ke statickým poruchám domů ručně – s časovou náročností), dostat se k původním dřevěným trámům, ty zadokumentovat a zakreslit do OPD (operativní dokumentace), sundat zásypy plné plísní a hub. Sutě naložit do stovek kontejnerů a odvážet týdny na skládky.

Poté vyčistit původní klenby, provést ošetření, klínování a dozdění kleneb, natřít ocelové nosníky, položit nové zásypy a připravit stropní konstrukce k uložení nových dřevěných trámů. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu.

Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – OTTŮV PAVILÓN

Provádíme čištění, broušení a následné nátěry ocelových nosníků (průvlaků), které ztužují nosné konstrukce obvodového zdiva pavilónu Ottova pramene. V budoucnu budou tyto mohutné nosníky schovány v prostoru pod konstrukcí krovu a už se k nim nikdo nedostane. Proto je takto poctivě natíráme aby byly řádně ošetřeny do dalších staletí. Výrobce a název města "Teplitz", nádherný technický detail.
Společně vracíme Kyselce její krásu. 
Lázně Kyselka o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – MATTONI VILA – záchrana a obnova původních cihelných kleneb

Pokračujeme technologicky náročnou záchranou a obnovou cihelných kleneb interiéru Mattoniho vily. Probíhá šetrné čištění vrchní části kleneb, čištění spár, klínování a postupné dozdívání podélných pásů. Používáme vápenné směsi a materiály pod odborným dozorem technologů a NPÚ. 
Společně vracíme Kyselce její krásu. 
Lázně Kyselka o.p.s.

 

 

 

OBNOVA KYSELKY – MATTONI VILA – obnova a restaurování štukových zdobných prvků fasády

Pokračujeme technologicky náročnou obnovou a restaurováním štukových prvků fasády věže Mattoniho vily. Probíhá šetrné čištění několika nepůvodních vrstev akrylátových nátěrů a následné retušování poškozených detailů jednotlivých štukových prvků. K retušování prvků si mícháme materiály podle původních receptur pod odborným dozorem technologů a NPÚ. Kluci víme, že Vás bolí ruce, ale vydržte, vaše práce je záslužná 🙂 Bude to po dokončení nádherné!

Společně vracíme Kyselce její krásu. 

Lázně Kyselka o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – MATTONI VILA

Restaurování štukových zdobných prvků fasády.
Pokračujeme technologicky náročnou obnovou a restaurováním štukových prvků atiky věže Mattoniho vily. Probíhá čištění několika nepůvodních vrstev akrylátových nátěrů a následné retušování poškozených detailů jednotlivých desek ke kterému si mícháme materiály podle původních receptur pod odborným dozorem technologů a NPÚ. 

Společně vracíme Kyselce její krásu. Lázně Kyselka o.p.s.