Archiv pro měsíc: Únor 2016

Lázně Kyselka v České Televizi Aktuálně

Na návštěvě v Kyselce 🙂 reportáž o obnově našich zchátralých objektů v areálu bývalých lázní. Děkujeme všem, kterým není osud lázní lhostejný a podílejí se na obnově a vzkříšení tohoto krásného místa. Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu. Děkujeme, že jste s námi!
Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166979-tyden-v-regionech-praha/216411000390006-tyden-v-regionech/

Postupná obnova Jindřichova a Švýcarského dvora

Střechy pro Iliiase Michopulose – Ilias Michopulos, iniciátor petice za záchranu lázní v Kyselce, patří mezi první lidi, kteří v roce 2005 začali burcovat veřejnost k záchraně bývalých lázní Kyselka.
Obnovovací práce postupují i na havarijních objektech v uliční řadě v tomto případě na objektu Jindřichův a Švýcarský dvůr. Pracujeme na vztyčení konstrukce střech nad objekty. Postupně osazujeme připravené vyrobené dřevěné vazníky, ze kterých vytváříme dočasnou střechu nad objektem pod kterou budeme objekty obnovovat.
Veškeré práce jsou vysoce fyzicky náročné a z důvodu havarijního stavu všech zachovalých konstrukcí především nebezpečné!
Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – Mattoniho expedice a nakládka

Hledáme šikovné truhláře, kteří vyrobí kopie velkých vjezdových posuvných vrat do obnovovaného halového objektu Mattoniho expedice. Navracíme objektům původní historickou podobu.
Expediční hala – Jedná se o výrobu křídel pojezdových vrat (obr 2.dobové foto – vnitřní líc), (obr. 3 dobové foto- vnější líc)
(obr. 1 celkový pohled) na fasádu objektu – jedná se o výrobu 3 ks vrat. Přičemž dva krajní otvory vel.4,67 m x 6,145 m by měly být vyplněny celkem čtyřmi posuvnými křídly a jeden prostřední otvor vel. 4,67 m x 2,59 m dvěmi posuvnými křídly.
Rozměry jednoho křídla jsou 4700 x 1540 mm. Mělo by se jednat o rámovou konstrukci, zavětrovanou ondřejským křížem s čepovanými spoji, horní polovina křídla je prosklená. Materiál: borovice/nosné prvky fošna tl. 50 x š. 3000 mm. 
Nátěr: 1-základ, 2- krycí barvou – odstín – srnčí hněď. 
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova Švýcarského dvora

Obnovovací práce postupují i na havarijních objektech v uliční řadě v tomto případě na objektu Švýcarský dvůr. Pracujeme na vztyčení konstrukce střechy nad objektem. Naši tesaři připravují vynášecí podpěrnou konstrukci pro osazení dřevěných vazníků. Budeme osazovat připravené vyrobené dřevěné vazníky, ze kterých vytvoříme dočasnou střechu nad objektem. Touto konstrukcí odlehčíme historickému hrázdění, které je v havarijním stavu a můžeme připravovat projekt záchrany a obnovy hrázděné konstrukce a krovu Švýcarského dvora.
Veškeré práce jsou vysoce fyzicky náročné a z důvodu havarijního stavu všech zachovalých hrázděných konstrukcí především nebezpečné. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova Jindřichova dvora

Obnovovací práce postupují i na havarijních objektech v uliční řadě v tomto případě na objektu Jindřichův dvůr. Provedli jsme snesení vysokého komínu bývalé kotelny z dob socialistického hospodaření v lázních. Zdivo celého komínového tělesa bylo v havarijním stavu a hrozilo zřícení celého tělesa a tím destrukce zachovalých historických konstrukcí. Stavební sutě se rovnou nakládají na kontejnery a odvážejí na skládku. I tyto práce jsou vysoce fyzicky náročné a z důvodu havarijního stavu všech konstrukcí především nebezpečné.
Společně s Vámi vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.