O nás

Volba
správní rady 2019:

Správní rada:
Vladimír Lažanský, předseda správní rady
Alessandro Pasquale, člen správní rady
Aleš Labík, člen správní rady

V listopadu 2019 se sešli výše uvedení členové správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka o.p.s., se sídlem Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka, IČ 29164940, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 244.

Bylo přistoupeno k volbě nového předsedy správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Předsedou správní rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka o.p.s. byl zvolen Ing. Vladimír Lažanský.

Volba dozorčí rady 2019:

Dozorčí rada:
Vladimír Zicha, předseda dozorčí rady
Andrea Pfeffer Ferklová, člen dozorčí rady
Karel Drhovský, člen dozorčí rady

V listopadu 2019 se sešli výše uvedení členové dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka o.p.s., se sídlem Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka, IČ 29164940, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedených Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 244. Bylo přistoupeno k volbě nového předsedy dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Předsedou dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka o.p.s. byl zvolen Mgr. Vladimír Zicha.

Změna dozorčí rady 2014:

Dozorčí rada:
Mgr. Vladimír Zicha, předseda dozorčí rady
Petr Kulhánek, člen dozorčí rady
Martin Leskovjan, člen dozorčí rady

V průběhu roku 2014 došlo ke změně složení členů dozorčí rady. Paní Ing. Petra Hoffmanová se dne 30. 4. 2013 vzdala písemně funkce starostky obce a zároveň mandátu člena ZO Kyselka. V souvislosti s odstoupením paní Ing. Petry Hoffmanové na své působení v obci Kyselka, paní Ing. Petra Hoffmanová rezignovala také i na post předsedkyně dozorčí rady společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Na její místo byl na návrh zakladatelů společnosti dozorčí radou nominován a dne 10. 9. 2014 zvolen současný místostarosta obce Mgr. Vladimír Zicha. 

Jsme oficiálně na světě…

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Obecně prospěšná společnost za záchranu, obnovu a následnou ochranu památkově chráněného areálu bývalých lázní Kyselka v obci Kyselka.
Společnost na záchranu a obnovu lázní Kyselka byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl O, vložka 244, dne 6. února 2013.

„Šance, že bude opraven komplex někdejších lázeňských domů v Kyselce, nebyla ještě nikdy tak velká. Ve středu 6. února 2013 začala po zápisu do obchodního rejstříku oficiálně existovat obecně prospěšná společnost Lázně Kyselka, jejímž cílem je postupně obnovit všechny budovy v areálu i přilehlé parky“.

K pěti zakladatelům společnosti patří Vladimír Lažanský, město Karlovy Vary, obec Kyselka, Karlovarské minerální vody a Regionální investiční společnost, která až dosud v areálu vlastnila většinu nemovitostí. Nyní je převede do majetku nové společnosti. 

Dne 6. března 2013 Katastrální úřad pro Karlovarský kraj provedl „Vklad práva do katastru nemovitostí“.

Budovy a pozemky jsou na nás převedeny a my můžeme začít s postupnou obnovou. Pro nejbližší měsíce a možná i roky bude nejdůležitější zajistit, aby se budovy nadále nerozpadly a aby se stabilizoval jejich současný havarijní stav. V první řadě půjde o záchranné a zabezpečovací práce na všech našich objektech.

Postupně se detailně seznamujeme se všemi podklady a s fyzickým stavem jednotlivých objektů. Zatím je to z větší části o administrování, seznamování se z podklady, projektovými dokumentacemi, povoleními a nařízenými pracemi…je to taková ta skrytá ale nesmírně důležitá Inženýrská činnost a Předprojektová příprava bez které nemůžeme začít.

Miroslav Perout

Začínáme s postupnou záchranou a obnovou objektů.

Nejdůležitější je nutné zajištění budov, aby se nadále nerozpadly a aby se stabilizoval jejich současný havarijní stav. V první řadě půjde o záchranné a zabezpečovací práce.
Snažíme se zpřístupnit areál bývalých lázní a jeho kulturní bohatství nejširší veřejnosti. 

Nadále pracujeme na aktualizaci našich oficiálních webových stránek, kde se již brzo dozvíte všechny informace o záchraně a obnově lázní Kyselka.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Lázně Kyselka o.p.s. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Název:                     Lázně Kyselka, o.p.s. (dále „společnost“)

Sídlo:                      Nová Kyselka 28, 362 72 Kyselka

Právní forma:          obecně prospěšná společnost

Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Plzni O 244

Datum vzniku:         6. 2. 2013

Identifikační číslo:   29164940

Předmět podnikání:

– záchrana, obnova a následná ochrana, údržba a zvelebování areálu bývalých lázní Kyselka v obci Kyselka;

– rozvoj kulturních a společenských aktivit v areálu bývalých lázní Kyselka i v obci Kyselka;

– bezplatná přednášková a lektorská činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví, historie stáčení minerálních vod, historie lázeňství, jakož i v oblasti historie oblasti Doupovské hory;

– v části areálu bývalých lázní Kyselka zřízení ubytovacího a stravovacího zařízení za účelem zvýšení atraktivity areálu bývalých Lázní Kyselka coby destinace cestovního ruchu a následně přenechání těchto zařízení do dočasného úplatného užívání jiným subjektům.

Zápisy do obchodního rejstříku:

V průběhu roku 2014 byly v obchodním rejstříku provedeny následující změny:

Předseda dozorčí rady – Petra Hoffmannová (nar. 27. 4. 1969), Radošov 200, 362 72 Kyselka,   – vymazáno 5. listopadu 2014

Předseda dozorčí rady – Vladimír Zicha (nar. 18. 4. 1967), Radošov 151, 362 72 Kyselka,   – zapsáno 5. listopadu 2014

Zakladatelé

Zakladateli společnosti jsou:

Vladimír Lažanský, Truhlářská 40/29, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary

Obec Kyselka, Radošov 118, 362 72 Kyselka

Karlovarské minerální vody, a.s., Horova 3, Karlovy Vary

RIS Revitalizační investiční společnost s.r.o., Novákových 380/18, 180 00 Praha 8

Statutární a dozorčí orgány

Statutárním orgánem společnosti jsou k 31. prosinci 2014:

Ředitel: Miroslav Perout, Vítězslava Nezvala 2598/47, 434 01 Most

Správní rada – předseda:  Vladimír Lažanský, Truhlářská 40/29, 405 02 Děčín

Správní rada – člen: Rudolf Heinrich Theodor Mattoni, HeatherRoad 9620, 90210 BeverlyHills, Spojené státy americké

                          Alessandro Pasquale, Mariánské náměstí 159/4, 110 00 Praha

Členy dozorčí rady k 31. prosinci 2014 jsou:

Předseda dozorčí rady: Vladimír Zicha, Radošov 151, 362 72 Kyselka

Člen dozorčí rady:         Petr Kulhánek, Terezínská 228/10, Doubí, 360 07 Karlovy Vary

                                      Martin Leskovjan, Ot. Březiny 1995/24, 370 07 České Budějovice