Archiv pro měsíc: Říjen 2015

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova vily Vilemínky

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova vily Vilemínky – uvedení do původního stavu. Památkově citlivá obnova věže pokračuje tesařskými pracemi na provedení kopie skružové konstrukce krovu báně. Vyrábíme jednotlivé části krovu tzv. "ramenáty" a brzo začneme krov vztyčovat. 
Společně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova Mattoniho expedice a nakládky

Pokračujeme v památkové citlivé obnově celého průčelí této významné průmyslové stavby z roku 1895. Probíhá obnova kamenného žulového soklu a cihelných nosných pilířů.
Těšíme se na výsledek práce našich řemeslníků. 
Společně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

OBNOVA KYSELKY – záchrana Švýcarského dvora

OBNOVA KYSELKY – záchrana Švýcarského dvora, objektu v uliční řadě. 
Děkujeme za hezký článek a ocenění dobré práce našich řemeslníků. Práce na obnově a záchraně domů v takto havarijním stavu není jednoduchá. 
Dovolím si malou úpravu na konci článku kde má být slůvko "bude" – "Kvůli tomu bude objekt opatřený nadsazenou konstrukcí střechy, která ulehčí právě dřevěné konstrukci hrázdění tak, aby byla možná jeho oprava. Po jejím skončení dostane objekt definitivní krov".
Děkujeme ! Společně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

http://vary.idnes.cz/obnova-lazni-kyselka-svycarsky-dvur-dvu-/vary-zpravy.aspx?c=A151020_153212_vary-zpravy_ba

 

OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka

OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka – uvedení do původního stavu. Památkově citlivá obnova věže pokračuje tesařskými pracemi na provedení kopie skružové konstrukce krovu báně. 
Společně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

 

PROHLÍDKY OBNOVOVANÉHO AREÁLU LÁZNÍ KYSELKA

Co se děje v Kyselce na podzim?

Další novinky ohledně záchrany areálu bývalých lázní, ale i zajímavosti z historie se dozvíte při komentovaných prohlídkách. Trvají přibližně 40 minut. Sraz je u budovy bývalé jídelny u vodopádu. Vstup i ochutnávka Ottova pramene je zdarma.

Termíny prohlídek:
sobota 10.10. od 10:00 a od 14:00 hodin

sobota 24.10. od 10:00 a od 14:00 hodin

Těšíme se na Vás! Lázně Kyselka, o.p.s.

POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka

POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka – záchranné práce na restaurátorské obnově štukové fasády. Štukatérské práce jsou prováděny tradičními technologickými postupy. Práce jsou pod pravidelným odborným dohledem orgánů památkové péče s respektováním přísných kritérií metodických postupů. Kyselka se vrací ke své kráse.
Lázně Kyselka, o.p.s.