Archiv pro měsíc: Duben 2015

Mattoniho expedice a nakládka – uvedení objektu do původního stavu

Obnovovací práce jsou v plném proudu. Probíhá náročné čištění a odstraňování nepůvodních akrylátových nátěrů cihelných sloupů. Po očištění dojde k opravě cihelného lícovaného zdiva a k iluzivní malbě spáry, sloupy pak budou zářit ve své původní podobě.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Jindřichův dvůr – uvedení objektu do původního stavu

Obnovovací práce jsou v plném proudu.

Proběhlo čištění a odstranění nánosů bahna, stavebních sutí a kořenů náletových stromů vnitřního zadního dvorku. Nesmírně důležitý postup prací pro odvlhčení budovy. Tento prostor použijeme při provádění přípravných prací při obnově zastřešení střední části objektu Jindřichova dvora.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Jindřichův dvůr – záchrana a obnova objektu

Probíhají stavební práce na zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí. Provádíme podchycení nosné obvodové zdi do ulice v rámci statického zabezpečení objektu. Zdivo je v havarijním stavu a postupně se nám bortí, proto veškeré konstrukce podezdíváme.
Obnovovací práce – zednické práce provádíme tradičními ověřenými postupy.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Vila Vilemínka – záchrana a obnova objektu

Probíhají stavební práce na zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí obvodového zdiva. Provádíme odstranění nevhodných vestaveb a podchycení nosné obvodové zdi do ulice v rámci statického zabezpečení objektu. Vracíme nazpět původní členění historické fasády. Nevhodně a necitlivě zazděné okno a osazená elektro rozvodnice.

Obnovovací práce – zednické práce provádíme tradičními postupy.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Švýcarský dvůr – záchrana a obnova objektu

Probíhají stavební práce na zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí.

Při postupu prací v přízemí během přípravy na dozdění klenby nosné zdi byla objevena mramorová deska s letopočtem 1874. Deska po očištění je v dobrém stavu.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Příběh jednoho kamene

Vila Vilemínka – záchrana a obnova objektu – obnova zříceného nosného zdiva věže.
Původní věž se zřítila v roce 2007 a žulové bloky ležely v sutinách kde jsme je vykopali a uložili pro zpětné osazení. Dalším krokem v rámci statického zajištění nosného odvodového zdiva věže je zpevnění porušeného nosného zdiva ve styku věže s objektem vily.

Musíme velmi opatrně vysunout žulový blok o váze 150 kg, zdivo přezdít, zpevnit a pak žulový blok vrátit na původní místo. Celý roh věže bylo nutné "převázat" se zdivem vily. Poté jsme žulový kámen vrátili na své původní místo.
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

 

Jindřichův dvůr – záchrana a obnova objektu

Probíhají stavební práce na zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí.
Postup prací v interiéru přízemí při čištění chodeb, čištění původních odtokových kanálů místností a průběh odstraňování novodobých nevhodných vestaveb.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Obnovovací práce

Zednické práce provádíme tradičními ověřenými postupy a proto potřebujeme k záchraně a obnově našich objektů kvalitní materiály. Proto vytváříme vlastní deponii písků a ostré štěrkopísky frakce 0 – 4 mm dovážíme z Labské pískovny u Litoměřic.

Děkujeme společnosti SP Bohemia, k.s. za spolupráci.
Lázně Kyselka, o.p.s.