Archiv pro měsíc: Leden 2014

Odborný seminář zaměřený na financování památek

V Lázních Kyselka proběhl v minulém týdnu seminář o možnostech financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska.

Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví. Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy, programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti Místních akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.

 
Velmi povzbudivý byl příspěvek místopředsedy Národní sítě Místních akčních skupin Jana Floriana o roli MAS v novém programovém období fondů EU, které budou pro kulturní dědictví pravděpodobně klíčovým partnerem z důvodu podstatného rozšíření možností zdrojů pro MAS.
 
V rámci programu byly prezentovány i příklady snahy o obnovu a udržování kulturního dědictví. Velký ohlas mezi účastníky semináře měl projekt obnovy Lázní Kyselka prezentovaný Miroslavem Peroutem, ředitelem o.p.s. Lázně Kyselka a projekt Pro život kostelů Broumovska, přednesený Jakubem Dědem ze sdružení Omnium.
 
„Situace mnoha správců kulturního dědictví je hodně složitá, proto jsme rádi, pokud jim informace z těchto seminářů pomohou. Navíc je chceme i na pozitivních příkladech trochu povzbudit a inspirovat. A stejně tak je podle nás důležitá i prezentace regionů,“ uvedl Jakub Děd.
 
Většina objektů v Kyselce je stále ve špatném stavu. Semináře a kongresy se tady zatím konat nemohou. I proto se vlastníci a odbornici sešli v obecním kině. „Samozřejmě až postupně budeme mít naše budovy provozuschopné, tak podobné semináře na téma záchrany památek  se budou konat v zachráňených budovách,“ uvedl Miroslav Perout.

Seminář byl organizován v rámci cyklu Omnium 2014 společně o.p.s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka, Omnium z.s. ve spolupráci s MK ČR, NPÚ – ÚOP v Lokti a Josefově a NS MAS.
Nad cyklem Omnium 2014 převzal záštitu Český národní komitét ICOMOS.
 

Miroslav Perout

http://www.rozhlas.cz/kv/zpravodajstvi/_zprava/turiste-badatele-pamatkari-takova-by-mohla-byt-budoucnost-kyselky–1307244

http://www.npu.cz/news/13392-n/

 

 

Pozvánka Karlovarského kraje

Uveřejňujeme pozvánku Karlovarského kraje na cyklus přednášek o Krušných horách.

"Vážení,


Karlovarský kraj se svými partnery pořádá v rámci nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO cyklus přednášek o Krušných horách s názvem „Krušné hory – malé pohoří světového významu". V příloze Vám zasílám plán přednášek pro první polovinu letošního roku a pozvánku na první přednášku Petra Bohdálka v Jáchymově. Doufám,že Vás nějaký příspěvek zaujme.

Pozvánka A4-2014 V

Pozvánka_A4-Ing._Bohdálek_konečná

S přáním pěkného dne

Hana Strnadová

Mgr. Hana Strnadová
oddělení památkové péče
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:354 222 302
e-mail: hana.strnadova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz"

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ – MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A ZÁCHRANY PAMÁTEK

Lázně Kyselka o.p.s., obec Kyselka a Omnium z.s.

ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ÚOP v Lokti a Ministerstvem kultury ČR

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k problematice

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

dne 23. ledna 2014 od 9. hodin
v historické budově kina Lázní Kyselka v Karlovarském kraji, vstup zdarma

Témata semináře

Programy MK ČR pro nemovité památky, aktuální informace k Norským fondům (zejména programová oblast 16 – Zachování kulturního dědictví), podpora obnovy památek z rozpočtu Karlovarského kraje, role Místních akčních skupin 2014+, nestátní grantové programy a možnosti financování ze strany finančních institucí.

V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt obnovy broumovské skupiny kostelů Pro život kostelů Broumovska ŘKF v Broumově.

 

Odkaz na dokument pozvánky je ZDE

Za organizátory

Jakub Děd (Omnium) a Miroslav Perout (Lázně Kyselka o.p.s.)

 

Pozvánka na výjimečnou výstavu k záchraně památek

Lázně Kyselka, obecně prospěšná společnost, obec Kyselka

a

Zachraňme dominanty, občanské sdružení

Vás zvou na odbornou výstavu k záchraně památek

 

„Necháme to tak ?“

 

Přivážíme Vám putovní výstavu, která se snaží o získání vztahů lidí k záchraně sakrálních staveb. Jsme rádi, že můžeme tuto ojedinělou  výstavu umístit v krásném historickém objektu kina v obci Kyselka.

Občanské sdružení se snaží vzbudit vztah ke zdevastovaným DOMINANTÁM naší krajiny a obnovit vztah lidí k sakrálním stavbám. Není  Vám lhostejný osud křížků, kaplí, kostelů a jiných památek v naší zemi ?

 

Děkujeme panu Bohumilu Adámkovi za zapůjčení výstavy a za její instalaci, www.zachranme-dominanty.cz.

Výstavu si můžete prohlédnout po předchozí domluvě s panem starostou Alešem Labíkem do konce března.

Jste srdečně zváni. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

 

 

Lázně Kyselka o.p.s., Miroslav Perout

Obec Kyselka, Aleš Labík

 

  

Necháme to tak?

Lázně Kyselka, obecně prospěšná společnost, obec Kyselka

a

Zachraňme dominanty, občanské sdružení

 

Vás zvou na odbornou výstavu k záchraně památek

 

„Necháme to tak ?“

 

přivážíme Vám putovní výstavu, která se snaží o získání vztahů lidí k záchraně sakrálních staveb. Jsme rádi, že můžeme tuto ojedinělou výstavu umístit v krásném historickém objektu kina v obci Kyselka.

Občanské sdružení se snaží vzbudit vztah ke zdevastovaným DOMINANTÁM naší krajiny a obnovit vztah lidí k sakrálním stavbám. Není Vám lhostejný osud křížků, kaplí, kostelů a jiných památek v naší zemi ?

Děkujeme panu Bohumilu Adámkovi za zapůjčení výstavy a za její instalaci, www.zachranme-dominanty.cz.

Výstavu si můžete prohlédnout po předchozí domluvě s panem starostou Alešem Labíkem do konce března.

Jste srdečně zváni. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

 

Lázně Kyselka o.p.s., Miroslav Perout

Obec Kyselka, Aleš Labík