Archiv pro měsíc: Duben 2017

EXKURZE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KYSELKY

EXKURZE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KYSELKY
neděle 23. 4. 2017 10.00 – 12.00 hod.
neděle 7. 5. 2017 10.00 – 12.00 hod
neděle 14. 5. 2017 10.00 – 12.00 hod

Vydejte se do Kyselky po stopách Heinricha Mattoniho, a to nejprve do obnovovaného areálu někdejších lázní, známých díky světově proslulé minerálce, a poté do Mattoni Muzea.
Zjistíte, jak pokračují záchranné práce, dozvíte se zajímavosti z historie. Projdete se místy, kam mířili hosté z celé Evropy.
Navíc se doslechnete, co je pravdy na tom, že se do Kyselky vracejí trpaslíci. Provádí Mgr. Josef Šorfa ve spolupráci se společností Lázně Kyselka o.p.s. a Mattoni Muzeem.

Všichni návštěvníci bezplatných prohlídek obnovovaného areálu získají bonus v podobě možnosti zakoupit si cenově výhodnější skupinovou vstupenku do Mattoni Muzea za 50 Kč.
Sraz je na parkovišti Mattoni Muzea u kina v Kyselce. Vede k němu most přes řeku Ohři.

Prohlídka areálu trvá přibližně jednu hodinu, prohlídka muzea podle individuálního zájmu.
Vaše společnost Lázně Kyselka o.p.s..

Lázeňská jídelna, čp. 75 – stav v roce 1998 – 2001.

V rámci "stavebně technického průzkumu a aktualizace stavebně historického průzkumu" objektu jídelny, který naše společnost provádí, se nám podařilo sehnat fotografie zachycující "rekonstrukci" objektu v letech 1998 – 2001. Na fotografiích je vidět stav objektu po odstranění původních dřevěných stropních konstrukcí a malovaných iluzivních podhledů krovů. Jídelna přišla o stropy, malované podhledy, původní části krovů a zadní část střechy, která byla taktéž odstraněna. 

Stropní konstrukce byly nahrazeny betonem jako monolitická konstrukce s ocelovou výztuží a krovy neodborně zatepleny izolační vatou a zakryty sádrokartonem. 

Dokončujeme "ideový návrh obnovy objektu" spočívající v návratu k původní historické podobě lázeňské restaurace, včetně všech řemeslných detailů. Součástí je regenerace okolí a parkové úpravy.

Vracíme Kyselce její původní krásu. 
Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Pavilón Ottova pramene – pokračování obnovovacích prací na restaurování kamenné atiky vstupního portiku.

Na starší fotografii z roku 1999 je již vidět, že chybí vrchní část levého pylonu nad vstupním portikem. 

Při provádění restaurátorských prací na kamenné atice byla dochovaná pravá část opatrně sejmuta a převezena do ateliéru. Po dvou měsících práce kameníka restaurátora máme tu čest představit výsledek. Hlavice přijde osadit zpět na své místo. Krásná práce! Děkujeme!

Společně vracíme Kyselce její krásu.
Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.