Archiv pro měsíc: Únor 2015

Unikátní záběry naší krásné Mattoniho vily

Provádíme záchranné a obnovovací práce citlivým přístupem, který je pro nás zároveň závazkem do dalších let abychom ke Kyselce přistupovali stále s pokorou a profesní zodpovědností. Práce na záchraně a stabilizaci původních konstrukcí jsou z důvodu havarijního stavebně-technického stavu konstrukcí časově náročné a nebezpečné. Hrozí zřícení konstrukcí a deformace konstrukcí vlivem havarijního stavu. Obnova a záchrana památkově chráněné vily je realizována v úzké spolupráci s pracovníky Národního památkového ústavu, úop v Lokti a se specialisty z NPÚ generálního ředitelství.

Dovolím si citovat myšlenku Jana Wericha z pohádky Rozum a Štěstí
"To proto, že jest přírodní zákon, podle kterého vykácený les dorůstá přibližně o sto let déle, než trvá kácení"
Děkujeme všem příznivcům za podporu v našem snažení o záchranu o obnovu Kyselky, velice si toho vážíme !
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka