Archiv pro měsíc: Červen 2018

Obnova a výroba zničených, rozkradených nebo ztracených detailů střech

…dokumentujeme..zakreslujeme..rozkreslujeme návrhy..posuzujeme..radíme se..vyrábíme..kontrolujeme..konzultujeme..nakládáme..převážíme..dovážíme..skládáme..a osazujeme  

Vítejte v Kyselce.

Děkujeme jedinečným pánům řemeslníkům, pasířům, klempířům za jejich skvěle odváděnou práci pro Kyselku! Je nám ctí a potěšením.

Lázně Kyselka, o.p.s

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Povrchové úpravy

V rámci technologického postupu prací záchrany, obnovy a restaurování jednotlivých prvků obnovovaných budov provádíme ochranné nátěry napouštěním horkou fermeží.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující obnova

Postupná obnova střední části objektu. Rozebírání nesoudržných nosných konstrukcí a záchrana kamenných římsových bloků je velice nebezpečná a náročná z důvodu havarijního stavu této části vily.

Po zakreslení a dokumentaci uvolněných a poškozených štukových ornamentů, tyto štuky snímáme a ukládáme pro vytvoření budoucích kopií.
Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a nedochované řemeslné detaily.

Lázně Kyselka o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu.

Po náročné výrobě historické zdobné vrcholové hrotnice, kterou umělečtí pasíři prováděli celý rok, nastal vzácný okamžik zpětného osazení hrotnice na obnovený krov věže. Sestavení a následné osazení vrcholové hrotnice věže. Děkujeme ! Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a ztracené řemeslné detaily.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.
Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Jindřichův dvůr – celková obnova objektu

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Průzkum dřevěných konstrukcí hrázdění a zakreslení poškození do OPD.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.