OBNOVA KYSELKY – STAV PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ

Stavebně technický průzkum jednotlivých podlahových konstrukcí v objektech v Lázních Kyselka. V tomto "krásném" stavu máme většinu podlah v našich objektech. Doklad nesmyslného a neodborného vrstvení podlah při různých stavebních etapách v minulých desetiletích.

Skladba konstrukcí: 
1. cihelné klenby (z doby Mattoniho výstavby), 2. zásyp kleneb (z doby Mattoniho výstavby), 3. podlahové vazné trámy (z doby Mattoniho výstavby) na kterých bývala položená dřevěná podlaha.
4. prostý beton a keramická dlažba (neodborné stavební úpravy v 70.letech),
5. asfaltová izolace IPA (neodborné stavební úpravy v 80.letech),
6. prostý beton a keramická dlažba (neodborné stavební úpravy v 80.letech).

Jaký zvolit postup prací ? Co myslíte Vy ?
A/ Můžeme dlaždičky zamést, provést kontaktní penetrace a dalším betonem provést nové podlahy, na které položíme koberce, a vše hned bude zářit novotou.
B/ Nebo můžeme nevhodné konstrukce opatrně rozebrat a odstranit (vzhledem ke statickým poruchám domů ručně – s časovou náročností), dostat se k původním dřevěným trámům, ty zadokumentovat a zakreslit do OPD (operativní dokumentace), sundat zásypy plné plísní a hub. Sutě naložit do stovek kontejnerů a odvážet týdny na skládky.

Poté vyčistit původní klenby, provést ošetření, klínování a dozdění kleneb, natřít ocelové nosníky, položit nové zásypy a připravit stropní konstrukce k uložení nových dřevěných trámů. 
Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu.

Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.