OBNOVA KYSELKY – MATTONI VILA – záchrana a obnova původních cihelných kleneb

Pokračujeme technologicky náročnou záchranou a obnovou cihelných kleneb interiéru Mattoniho vily. Probíhá šetrné čištění vrchní části kleneb, čištění spár, klínování a postupné dozdívání podélných pásů. Používáme vápenné směsi a materiály pod odborným dozorem technologů a NPÚ. 
Společně vracíme Kyselce její krásu. 
Lázně Kyselka o.p.s.