OBNOVA KYSELKY – MATTONI VILA

Restaurování štukových zdobných prvků fasády.
Pokračujeme technologicky náročnou obnovou a restaurováním štukových prvků atiky věže Mattoniho vily. Probíhá čištění několika nepůvodních vrstev akrylátových nátěrů a následné retušování poškozených detailů jednotlivých desek ke kterému si mícháme materiály podle původních receptur pod odborným dozorem technologů a NPÚ. 

Společně vracíme Kyselce její krásu. Lázně Kyselka o.p.s.