OBNOVA KYSELKY – MATTONI VILA – obnova a restaurování štukových zdobných prvků fasády

Pokračujeme technologicky náročnou obnovou a restaurováním štukových prvků fasády věže Mattoniho vily. Probíhá šetrné čištění několika nepůvodních vrstev akrylátových nátěrů a následné retušování poškozených detailů jednotlivých štukových prvků. K retušování prvků si mícháme materiály podle původních receptur pod odborným dozorem technologů a NPÚ. Kluci víme, že Vás bolí ruce, ale vydržte, vaše práce je záslužná 🙂 Bude to po dokončení nádherné!

Společně vracíme Kyselce její krásu. 

Lázně Kyselka o.p.s.