Odborná konference „Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce a prvky“

Máme velikou radost, že naše Kyselka bude součástí významné odborné konference.
Pan restaurátor Jiří Černohorský vystoupí s přednáškou Vitráže a vitraje, v rámci prezentace představí průběh restaurování malované figurální vitraje z kopule Ottova pavilonu, kterou jsme v roce 2013 náročně restaurovali.

Děkujeme !
Miroslav Perout

Odkaz je ZDE

Článek Václava Šlaufa o průběhu prací v Kyselce

Článek Václava Šlaufa o průběhu prací na obnově objektů v Kyselce.

Pracujeme na zabezpečení, statickém zajištění památkově chráněných domů a na postupném odstraňování jejich havarijního stavu. Provádíme čištění a regeneraci lázeňských parků do kterých Vás brzo v jarních měsících pozveme.

Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

Odkaz na článek je ZDE

Lidovky.cz – Fotografie z návštěvy Kyselky

Fotografie z dnešního dne v Kyselce

Přinášíme Vám aktuální fotografie z dnešního dne v Kyselce, které pořídil pan Václav Šlauf během jeho návštěvy. 
Fotografie dokumentují aktuální stav našich objektů a ukazují postupně probíhající obnovovací práce. Pracujeme na zajištění Ottova pavilonu, postupném zajištění domů v uliční frontě a na zajištění Mattoniho vily. 

Vzhledem k příznivému počasí práce postupují velmi rychle.

děkujeme za Vaši podporu. 
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

Odkaz:

http://www.lidovky.cz/foto.aspx?galerie=2014-laznekyselka

Pozvánka na odborný seminář – Historické stavby a tradiční tesařské technologie

Dne 8. dubna od 9.00 hod se v Broumovském klášteře uskuteční odborný seminář na téma 

"Historické stavby a tradiční tesařské technologie" 

Součástí semináře bude prezentace projektu Obnovy a záchrany Lázní Kyselka. Těšíme se na setkání. 

Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

Odkaz na seminář

https://www.facebook.com/events/726855784021689/?ref=22

Fotografie stavu ke dni 19.2.2014

Děkujeme za zajímavé fotografie z dnešního dne v Kyselce.

Krásné letecké pohledy na naše obnovované objekty ukazují postup prací. Vzhledem k příznivému počasí práce na zajištění domů a zakrytí domů stále pokračují.

Miroslav Perout

 

 

 

 

 

 

 

Odborný seminář zaměřený na financování památek

V Lázních Kyselka proběhl v minulém týdnu seminář o možnostech financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska.

Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví. Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy, programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti Místních akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.

 
Velmi povzbudivý byl příspěvek místopředsedy Národní sítě Místních akčních skupin Jana Floriana o roli MAS v novém programovém období fondů EU, které budou pro kulturní dědictví pravděpodobně klíčovým partnerem z důvodu podstatného rozšíření možností zdrojů pro MAS.
 
V rámci programu byly prezentovány i příklady snahy o obnovu a udržování kulturního dědictví. Velký ohlas mezi účastníky semináře měl projekt obnovy Lázní Kyselka prezentovaný Miroslavem Peroutem, ředitelem o.p.s. Lázně Kyselka a projekt Pro život kostelů Broumovska, přednesený Jakubem Dědem ze sdružení Omnium.
 
„Situace mnoha správců kulturního dědictví je hodně složitá, proto jsme rádi, pokud jim informace z těchto seminářů pomohou. Navíc je chceme i na pozitivních příkladech trochu povzbudit a inspirovat. A stejně tak je podle nás důležitá i prezentace regionů,“ uvedl Jakub Děd.
 
Většina objektů v Kyselce je stále ve špatném stavu. Semináře a kongresy se tady zatím konat nemohou. I proto se vlastníci a odbornici sešli v obecním kině. „Samozřejmě až postupně budeme mít naše budovy provozuschopné, tak podobné semináře na téma záchrany památek  se budou konat v zachráňených budovách,“ uvedl Miroslav Perout.

Seminář byl organizován v rámci cyklu Omnium 2014 společně o.p.s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka, Omnium z.s. ve spolupráci s MK ČR, NPÚ – ÚOP v Lokti a Josefově a NS MAS.
Nad cyklem Omnium 2014 převzal záštitu Český národní komitét ICOMOS.
 

Miroslav Perout

http://www.rozhlas.cz/kv/zpravodajstvi/_zprava/turiste-badatele-pamatkari-takova-by-mohla-byt-budoucnost-kyselky–1307244

http://www.npu.cz/news/13392-n/