Odborný seminář zaměřený na financování památek

V Lázních Kyselka proběhl v minulém týdnu seminář o možnostech financování kulturního dědictví s prezentací projektů obnovy Lázní Kyselka a projektu Pro život kostelů Broumovska.

Na semináři byly prezentovány všechny podstatné a aktuální možnosti finančních zdrojů pro obnovu kulturního dědictví. Zejména pak možnosti Ministerstva kultury ČR, Norské fondy, programy Karlovarského kraje, budoucí možnosti Místních akčních skupin či nestátní grantové programy a fondy.

 
Velmi povzbudivý byl příspěvek místopředsedy Národní sítě Místních akčních skupin Jana Floriana o roli MAS v novém programovém období fondů EU, které budou pro kulturní dědictví pravděpodobně klíčovým partnerem z důvodu podstatného rozšíření možností zdrojů pro MAS.
 
V rámci programu byly prezentovány i příklady snahy o obnovu a udržování kulturního dědictví. Velký ohlas mezi účastníky semináře měl projekt obnovy Lázní Kyselka prezentovaný Miroslavem Peroutem, ředitelem o.p.s. Lázně Kyselka a projekt Pro život kostelů Broumovska, přednesený Jakubem Dědem ze sdružení Omnium.
 
„Situace mnoha správců kulturního dědictví je hodně složitá, proto jsme rádi, pokud jim informace z těchto seminářů pomohou. Navíc je chceme i na pozitivních příkladech trochu povzbudit a inspirovat. A stejně tak je podle nás důležitá i prezentace regionů,“ uvedl Jakub Děd.
 
Většina objektů v Kyselce je stále ve špatném stavu. Semináře a kongresy se tady zatím konat nemohou. I proto se vlastníci a odbornici sešli v obecním kině. „Samozřejmě až postupně budeme mít naše budovy provozuschopné, tak podobné semináře na téma záchrany památek  se budou konat v zachráňených budovách,“ uvedl Miroslav Perout.

Seminář byl organizován v rámci cyklu Omnium 2014 společně o.p.s. Lázně Kyselka, obcí Kyselka, Omnium z.s. ve spolupráci s MK ČR, NPÚ – ÚOP v Lokti a Josefově a NS MAS.
Nad cyklem Omnium 2014 převzal záštitu Český národní komitét ICOMOS.
 

Miroslav Perout

http://www.rozhlas.cz/kv/zpravodajstvi/_zprava/turiste-badatele-pamatkari-takova-by-mohla-byt-budoucnost-kyselky–1307244

http://www.npu.cz/news/13392-n/