Odborná konference „Obnova památek 2014 – Kovové konstrukce a prvky“

Máme velikou radost, že naše Kyselka bude součástí významné odborné konference.
Pan restaurátor Jiří Černohorský vystoupí s přednáškou Vitráže a vitraje, v rámci prezentace představí průběh restaurování malované figurální vitraje z kopule Ottova pavilonu, kterou jsme v roce 2013 náročně restaurovali.

Děkujeme !
Miroslav Perout

Odkaz je ZDE