Zpravodaj obce Kyselka

Kyselka má svůj Zpravodaj.
Ročník 1, číslo 1 vyšlo v únoru. Podívejte se na historicky první číslo Zpravodaje obce Kyselka. Poděkování patří starostovi Alešovi Labíkovi. Děkujeme.
o.p.s. Lázně Kyselka

Odkaz je zde: http://www.obeckyselka.cz/zpravodaj_2014_01.pdf