Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu. Obnova střešního pláště – obnova a výroba zničených, rozkradených detailů střech.

Než se vše osadí novými měděnými plechy je potřeba restaurovaná původní táhla a nově vykovaná táhla, která vynášejí ozdobnou římsu věže, pečlivě obalit olověným plechem. Důležitý a neviditelný řemeslný postup.
Děkujeme pánům řemeslníkům, pasířům, klempířům za jejich skvěle odváděnou práci pro Kyselku! Je nám ctí a potěšením.

Lázně Kyselka, o.p.s

 

 

 

 

 

Na obrázku může být: venku

 

 

Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu.

Obnova střešního pláště. 
Obnova a výroba zničených, rozkradených detailů střech..dokumentujeme..zakreslujeme..rozkreslujeme a posuzujeme návrhy..vyrábíme.osazujeme…kontrolujeme..konzultujeme..

Děkujeme pánům řemeslníkům, pasířům, klempířům za jejich skvěle odváděnou práci pro Kyselku!

Je nám ctí a potěšením.
Lázně Kyselka, o.p.s

 

 

Na obrázku může být: boty

 

 

 

Obnova a výroba zničených, rozkradených nebo ztracených detailů střech

…dokumentujeme..zakreslujeme..rozkreslujeme návrhy..posuzujeme..radíme se..vyrábíme..kontrolujeme..konzultujeme..nakládáme..převážíme..dovážíme..skládáme..a osazujeme  

Vítejte v Kyselce.

Děkujeme jedinečným pánům řemeslníkům, pasířům, klempířům za jejich skvěle odváděnou práci pro Kyselku! Je nám ctí a potěšením.

Lázně Kyselka, o.p.s

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Povrchové úpravy

V rámci technologického postupu prací záchrany, obnovy a restaurování jednotlivých prvků obnovovaných budov provádíme ochranné nátěry napouštěním horkou fermeží.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující obnova

Postupná obnova střední části objektu. Rozebírání nesoudržných nosných konstrukcí a záchrana kamenných římsových bloků je velice nebezpečná a náročná z důvodu havarijního stavu této části vily.

Po zakreslení a dokumentaci uvolněných a poškozených štukových ornamentů, tyto štuky snímáme a ukládáme pro vytvoření budoucích kopií.
Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a nedochované řemeslné detaily.

Lázně Kyselka o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu.

Po náročné výrobě historické zdobné vrcholové hrotnice, kterou umělečtí pasíři prováděli celý rok, nastal vzácný okamžik zpětného osazení hrotnice na obnovený krov věže. Sestavení a následné osazení vrcholové hrotnice věže. Děkujeme ! Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a ztracené řemeslné detaily.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.
Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Jindřichův dvůr – celková obnova objektu

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Průzkum dřevěných konstrukcí hrázdění a zakreslení poškození do OPD.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Správa lázní čp. 36 – celkové obnova

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků.

Posledním objektem v řadové zástavby pravého břehu je dům tzv. Správa lázní č.p. 36, situovaný na velmi úzké stavební parcele.

Původní využití bylo ryze provozní. Přízemí pravé části sloužilo jako sklady, v patře pak byly byty pro úředníky rozesilatelství.

Hlavní průčelí je orientováno směrem západním na nábřeží.