POZVÁNKA – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – KVĚTEN 04.05. a 11.05.2019 od 10.00 hodin

Květnové komentované prohlídky areálu bývalých městských lázní v obci Kyselka jsou pro vás připraveny na dvě soboty.

Bezplatná procházka po obnovovaném areálu někdejších městských lázní s Mgr. Josefem Šorfou.

Při hodinové cestě se dozvíte zajímavosti z historie a zjistíte, jak pokračuje záchrana a obnova areálu lázní v obci Kyselka. 
Těšíme se na Vás.

POZVÁNKA – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 06.04., 20.04., 27.04.2019 od 10.00 hodin

Dubnové komentované prohlídky areálu bývalých městských lázní v obci Kyselka jsou pro vás připraveny na jarní soboty.
Bezplatná procházka po obnovovaném areálu někdejších městských lázní s Mgr. Josefem Šorfou.
Při hodinové cestě se dozvíte zajímavosti z historie a zjistíte, jak pokračuje záchrana a obnova areálu lázní v obci Kyselka. 
Těšíme se na Vás.

30. 3. 2019 od 10.00 hodin Druhá komentovaná prohlídka

… areálu bývalých městských lázní v obci Kyselka je pro vás připravena na jarní sobotu 30. března. 

Bezplatná procházka po obnovovaném areálu někdejších městských lázní s Mgr. Josefem Šorfou.

Při hodinové cestě se dozvíte zajímavosti z historie a zjistíte, jak pokračuje záchrana a obnova areálu lázní v obci Kyselka. 
Těšíme se na Vás.

Obnova objektu Jindřichův dvůr

… stávající opláštění ze zinkového plechu souběžně s vnitřní vynášecí kovovou konstrukcí prochází restaurátorskou obnovou.

V minulosti provedená částečná rekonstrukce oplechování byla řešena pomocí dvousložkového tmelu Eprosinu, nátěru základovou barvou a částečným doplněním pozinkovanými plechy. Některé zdobné prvky, zinkové odlitky, byly časem ukradeny a tím začalo docházet k zatékání do vniřní konstrukce.

Původní zinkový plech i železná konstrukce jsou dožilé a vykazují značné poškození – korozi, která má za následek postupné borcení.

Vnitřní nosnou konstrukci a oplechování postupně opravujeme v původním materiálovém složení. Přistoupili jsme ke snesení části věže a provedení restaurátorské obnovy v dílně. Deformující se zinkové plechy, konstrukčně nefunkční, doplníme o nový zinkový plech, kterým opláštíme opravenou vynášecí vnitřní konstrukci.

Dodržujeme původní materiálové složení.