Mattoni vila – pokračující obnova

Postupná obnova střední části objektu. Rozebírání nesoudržných nosných konstrukcí a záchrana kamenných římsových bloků je velice nebezpečná a náročná z důvodu havarijního stavu této části vily.

Po zakreslení a dokumentaci uvolněných a poškozených štukových ornamentů, tyto štuky snímáme a ukládáme pro vytvoření budoucích kopií.
Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a nedochované řemeslné detaily.

Lázně Kyselka o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu.

Po náročné výrobě historické zdobné vrcholové hrotnice, kterou umělečtí pasíři prováděli celý rok, nastal vzácný okamžik zpětného osazení hrotnice na obnovený krov věže. Sestavení a následné osazení vrcholové hrotnice věže. Děkujeme ! Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a ztracené řemeslné detaily.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.
Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Jindřichův dvůr – celková obnova objektu

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Průzkum dřevěných konstrukcí hrázdění a zakreslení poškození do OPD.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Správa lázní čp. 36 – celkové obnova

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků.

Posledním objektem v řadové zástavby pravého břehu je dům tzv. Správa lázní č.p. 36, situovaný na velmi úzké stavební parcele.

Původní využití bylo ryze provozní. Přízemí pravé části sloužilo jako sklady, v patře pak byly byty pro úředníky rozesilatelství.

Hlavní průčelí je orientováno směrem západním na nábřeží.

 

 

 

Vila Vilemína – postupná obnova objektu

V rámci obnovy střešního pláště probíhala řemeslně náročná výroba kopie zdobného střešního okna a následné zpětné osazení na konstrukci krovu.

Po odsouhlasení detailů a posouzení osazení na původní místo, bude okno doplněno dřevěným rámem a výklopným oknem. 

Lázně Kyselka, o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

 

Kovotlačitelské a pasířské práce

Postupně se zaměřujeme na výrobu kopií všech zdobných detailů střech. Jednotlivé prvky rozkreslujeme podle dochovaných historických fotografií, dohledáváme podobné prvky a poté vytvoříme grafický návrh, návrh rozkreslíme, vyrobíme šablony v měřítku 1:1. Vše vyfotíme, poměříme a srovnáváme s historickými fotografiemi a poměrovou metodou dokreslujeme návrhy. Jakmile dojde k odsouhlasení jednotlivých prvků začíná náročná ruční výroba těchto prvků.

Děkujeme všem našim spolupracovníkům!

Společně s vámi vracíme Kyselce její zaniklou řemeslnou krásu.
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

 

Vila Vilemínka – pokračující obnova střešní konstrukce věže

Během roku 2006 došlo ke zřícení lamelového krovu věže, torzo krovu se propadlo stropními konstrukcemi přes všechna patra až na podlahu přízemí. V té době byly již všechny zdobné umělecké detaily – vrcholová hrotnice, tepané římsy, zdobná maska mansardy, velká okna tzv. volská okna, hřebenáče – ukradeny a odvezeny do sběrných surovin.
Po náročné obnově a zhotovení kopie lamelového krovu se zaměřujeme na výrobu kopií všech zdobných detailů střechy. Jednotlivé prvky rozkreslujeme podle dochovaných historických fotografií, dohledáváme podobné prvky a poté vytvoříme grafický návrh, návrh rozkreslíme, vyrobíme šablonu 1:1 a tu osadíme na novou střechu. Vše vyfotíme, poměříme a srovnáváme s historickými fotografiemi a poměrovou metodou dokreslujeme návrhy. Jakmile dojde k odsouhlasení jednotlivých prvků začíná náročná ruční výroba.

Děkujeme všem našim spolupracovníkům!

Společně s vámi vracíme Kyselce její zaniklou řemeslnou krásu.
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

 

 

 

 

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

POZVÁNKA NA PROHLÍDKU – Poslední dvě mimořádné prohlídky lázní Kyselka!

Děkujeme za váš veliký zájem o obnovu Kyselky. 
Jsou pro Vás nachystány na podzimní nedělní dopoledne mimořádné prohlídky areálu bývalých lázní a uskuteční se od 10:30 hodin v neděli 12. a neděli 26. listopadu.
Provází Mgr. Josef Šorfa.

Sraz je před obecním kinem v Kyselce. Těšíme se na Vás ! 

Vaše společnost Lázně Kyselka, o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.