Jindřichův dvůj

Obnova Jindřichova dvora – postupná restaurátorská obnova části věže Jindřichova dvora