Ottův pavilón – tesařské práce

Postupná obnova stropní konstrukce a obnova krovu Ottova pavilónu