Pozvánka Karlovarského kraje

Uveřejňujeme pozvánku Karlovarského kraje na cyklus přednášek o Krušných horách.

"Vážení,


Karlovarský kraj se svými partnery pořádá v rámci nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO cyklus přednášek o Krušných horách s názvem „Krušné hory – malé pohoří světového významu". V příloze Vám zasílám plán přednášek pro první polovinu letošního roku a pozvánku na první přednášku Petra Bohdálka v Jáchymově. Doufám,že Vás nějaký příspěvek zaujme.

Pozvánka A4-2014 V

Pozvánka_A4-Ing._Bohdálek_konečná

S přáním pěkného dne

Hana Strnadová

Mgr. Hana Strnadová
oddělení památkové péče
Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
tel.:354 222 302
e-mail: hana.strnadova@kr-karlovarsky.cz
www.kr-karlovarsky.cz"

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ – MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A ZÁCHRANY PAMÁTEK

Lázně Kyselka o.p.s., obec Kyselka a Omnium z.s.

ve spolupráci s Národním památkovým ústavem ÚOP v Lokti a Ministerstvem kultury ČR

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář k problematice

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

dne 23. ledna 2014 od 9. hodin
v historické budově kina Lázní Kyselka v Karlovarském kraji, vstup zdarma

Témata semináře

Programy MK ČR pro nemovité památky, aktuální informace k Norským fondům (zejména programová oblast 16 – Zachování kulturního dědictví), podpora obnovy památek z rozpočtu Karlovarského kraje, role Místních akčních skupin 2014+, nestátní grantové programy a možnosti financování ze strany finančních institucí.

V rámci programu bude prezentován projekt obnovy Lázní Kyselka a projekt obnovy broumovské skupiny kostelů Pro život kostelů Broumovska ŘKF v Broumově.

 

Odkaz na dokument pozvánky je ZDE

Za organizátory

Jakub Děd (Omnium) a Miroslav Perout (Lázně Kyselka o.p.s.)

 

Pozvánka na výjimečnou výstavu k záchraně památek

Lázně Kyselka, obecně prospěšná společnost, obec Kyselka

a

Zachraňme dominanty, občanské sdružení

Vás zvou na odbornou výstavu k záchraně památek

 

„Necháme to tak ?“

 

Přivážíme Vám putovní výstavu, která se snaží o získání vztahů lidí k záchraně sakrálních staveb. Jsme rádi, že můžeme tuto ojedinělou  výstavu umístit v krásném historickém objektu kina v obci Kyselka.

Občanské sdružení se snaží vzbudit vztah ke zdevastovaným DOMINANTÁM naší krajiny a obnovit vztah lidí k sakrálním stavbám. Není  Vám lhostejný osud křížků, kaplí, kostelů a jiných památek v naší zemi ?

 

Děkujeme panu Bohumilu Adámkovi za zapůjčení výstavy a za její instalaci, www.zachranme-dominanty.cz.

Výstavu si můžete prohlédnout po předchozí domluvě s panem starostou Alešem Labíkem do konce března.

Jste srdečně zváni. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

 

 

Lázně Kyselka o.p.s., Miroslav Perout

Obec Kyselka, Aleš Labík

 

  

Necháme to tak?

Lázně Kyselka, obecně prospěšná společnost, obec Kyselka

a

Zachraňme dominanty, občanské sdružení

 

Vás zvou na odbornou výstavu k záchraně památek

 

„Necháme to tak ?“

 

přivážíme Vám putovní výstavu, která se snaží o získání vztahů lidí k záchraně sakrálních staveb. Jsme rádi, že můžeme tuto ojedinělou výstavu umístit v krásném historickém objektu kina v obci Kyselka.

Občanské sdružení se snaží vzbudit vztah ke zdevastovaným DOMINANTÁM naší krajiny a obnovit vztah lidí k sakrálním stavbám. Není Vám lhostejný osud křížků, kaplí, kostelů a jiných památek v naší zemi ?

Děkujeme panu Bohumilu Adámkovi za zapůjčení výstavy a za její instalaci, www.zachranme-dominanty.cz.

Výstavu si můžete prohlédnout po předchozí domluvě s panem starostou Alešem Labíkem do konce března.

Jste srdečně zváni. Děkujeme Vám za Vaši podporu.

 

Lázně Kyselka o.p.s., Miroslav Perout

Obec Kyselka, Aleš Labík

Fotografie Obce Kyselka – postup prací na objektu Mattoniho vily dne 23.12.2013

Fotografie Obce Kyselka – postup prací na objektu Mattoniho vily dne 
23.12.2013.

Mattoniho vila čp.76, zajištění havarijního stavu objektu Mattoniho vila (zastřešení, statické zajištění, odvodnění a další s tím související práce) – obnova kulturní památky, v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví. Akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR.

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Vánoční přání

Jménem všech zakladatelů společnosti Vám všem přejeme krásné a požehnané Vánoce plné lásky a v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí, radosti ze života a vnitřního klidu.

Lázně Kyselka, obecně prospěšná společnost 

Otevírání Mattoniho vodopádu

Po dlouhé době opět stéká Mattoniho vodopád, ze kterého má upřímnou radost pan Ilias Michopulos, nestor a autor petice pro záchranu lázní Kyselka. Krátké slavnostní otevírání vzbudilo veliký ohlas a vytvořilo příjemnou a pozitivní atmosféru.

   

Zrestaurovaná figurální vitráj Ottova pavilonu

V pátek 18.10.2013 přivezeme do Kyselky zrestaurovanou malovanou figurální vitraj z kopule Ottova pavilonu. 
Připomeňme si jak v jakém stavu byla před odborným restaurátorským zásahem v únoru tohoto roku.

Miroslav Perout

Je to téměř přesně rok od doby, kdy jsme náš záměr poprvé představili. Samotná o.p.s. funguje sedm měsíců. Za tu dobu se v Kyselce odvedla obrovská spousta práce, která ale zatím není příliš vidět. 

uvedl předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Vladimír Lažanský