Návrat zrestaurované vitraje z Ottova pavilonu

Při otevírání Mattoniho vodopádu se do Kyselky vrátila zrestaurovaná malovaná figurální vitraj z kopule pramenní síně Ottovy kolonády,

kterou pracně a citlivě prováděl alteliér Vitraj, Jiří Černohorský.

Odkaz je ZDE