Fotografie Obce Kyselka – postup prací na objektu Mattoniho vily dne 23.12.2013

Fotografie Obce Kyselka – postup prací na objektu Mattoniho vily dne 
23.12.2013.

Mattoniho vila čp.76, zajištění havarijního stavu objektu Mattoniho vila (zastřešení, statické zajištění, odvodnění a další s tím související práce) – obnova kulturní památky, v rámci státní finanční podpory v Programu záchrany architektonického dědictví. Akce obnovy je prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury ČR.