Zrestaurovaná figurální vitráj Ottova pavilonu

V pátek 18.10.2013 přivezeme do Kyselky zrestaurovanou malovanou figurální vitraj z kopule Ottova pavilonu. 
Připomeňme si jak v jakém stavu byla před odborným restaurátorským zásahem v únoru tohoto roku.

Miroslav Perout

Je to téměř přesně rok od doby, kdy jsme náš záměr poprvé představili. Samotná o.p.s. funguje sedm měsíců. Za tu dobu se v Kyselce odvedla obrovská spousta práce, která ale zatím není příliš vidět. 

uvedl předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Vladimír Lažanský