Jindřichův dvůr

Postupná obnova jednotlivých domů Kyselky pokračuje i restaurováním a zhotovením věrných kopií umělecko-řemeslných prvků, které se na jednotlivých objektech nacházely a byly nenávratně zničeny nebo odcizeny. 

Pro objekt Jindřichova dvora, části rohové věže bylo provedeno restaurování oken, okenních křídel, okenních rámů, kování a výplní skleněných "bucen". Opět dokonalá práce pánů sklářů a restaurátorů, děkujeme. Těšíme se na zpětné osazení.

Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu. Vaše o.p.s. Lázně Kyselka