Vila Vilemína

V rámci postupné obnovy Kyselky pracujeme na restaurování a zhotovení věrných kopií částí domů nebo umělecko-řemeslných prvků, které se na jednotlivých objektech nacházely a byly zničeny nebo odcizeny. V rámci obnovovacích prací na vile Vilemínce dokončujeme práce na zhotovení kopie lamelového krovu věže vily, dokončovací práce v interiéru krovu a příprava na osazení břidličné krytiny včetně pasířských prvků.

Souběžně provádíme truhlářskou obnovu původních špaletových oken včetně profilací a kování. Provedli jsme průzkum povrchové úpravy oken, které byly fládrovány.

Společně s Vámi vracíme Kyselce její krásu. Vaše o.p.s. Lázně Kyselka