Obnovovací práce

Zednické práce provádíme tradičními ověřenými postupy a proto potřebujeme k záchraně a obnově našich objektů kvalitní materiály. Proto vytváříme vlastní deponii písků a ostré štěrkopísky frakce 0 – 4 mm dovážíme z Labské pískovny u Litoměřic.

Děkujeme společnosti SP Bohemia, k.s. za spolupráci.
Lázně Kyselka, o.p.s.