Jindřichův dvůr – záchrana a obnova objektu

Probíhají stavební práce na zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí. Provádíme podchycení nosné obvodové zdi do ulice v rámci statického zabezpečení objektu. Zdivo je v havarijním stavu a postupně se nám bortí, proto veškeré konstrukce podezdíváme.
Obnovovací práce – zednické práce provádíme tradičními ověřenými postupy.
Lázně Kyselka, o.p.s.