Jindřichův dvůr – uvedení objektu do původního stavu

Obnovovací práce jsou v plném proudu.

Proběhlo čištění a odstranění nánosů bahna, stavebních sutí a kořenů náletových stromů vnitřního zadního dvorku. Nesmírně důležitý postup prací pro odvlhčení budovy. Tento prostor použijeme při provádění přípravných prací při obnově zastřešení střední části objektu Jindřichova dvora.
Lázně Kyselka, o.p.s.