Jindřichův dvůr – záchrana a obnova objektu

Probíhají stavební práce na zajištění havarijního stavu nosných konstrukcí.
Postup prací v interiéru přízemí při čištění chodeb, čištění původních odtokových kanálů místností a průběh odstraňování novodobých nevhodných vestaveb.
Lázně Kyselka, o.p.s.