Obnova objektu Jindřichův dvůr

… stávající opláštění ze zinkového plechu souběžně s vnitřní vynášecí kovovou konstrukcí prochází restaurátorskou obnovou.

V minulosti provedená částečná rekonstrukce oplechování byla řešena pomocí dvousložkového tmelu Eprosinu, nátěru základovou barvou a částečným doplněním pozinkovanými plechy. Některé zdobné prvky, zinkové odlitky, byly časem ukradeny a tím začalo docházet k zatékání do vniřní konstrukce.

Původní zinkový plech i železná konstrukce jsou dožilé a vykazují značné poškození – korozi, která má za následek postupné borcení.

Vnitřní nosnou konstrukci a oplechování postupně opravujeme v původním materiálovém složení. Přistoupili jsme ke snesení části věže a provedení restaurátorské obnovy v dílně. Deformující se zinkové plechy, konstrukčně nefunkční, doplníme o nový zinkový plech, kterým opláštíme opravenou vynášecí vnitřní konstrukci.

Dodržujeme původní materiálové složení.