OBNOVA KYSELKY – OTTŮV PAVILÓN

Přinášíme postup prací na ZÁCHRANĚ A RESTAUROVÁNÍ pískovcové atiky průčelí pavilónu. Již pět měsíců naši restaurátoři odvádějí skvělou práci při záchraně a restaurování kamenného průčelí pavilonu Ottova pramene, je to radost pohledět, děkujeme! 

Další náročná etapa prací je restaurování Mattoniho erbovních štítů. Když je potřeba tak chybějící prvky vysekáme z pískovce a osadíme na své původní místo.

Vracíme Kyselce její krásu.

Vaše o.p.s. Lázně Kyselka.

Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.