RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – ZINKOVÉ SOCHY Z OTTOVA PAVILÓNU

RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE – ZINKOVÉ SOCHY Z OTTOVA PAVILÓNU – odvážíme sochy do ateliéru a cestou se zastavíme pozdravit Iliase Michopulose, zachránce Kyselky.

Restaurování zinkových soch – jedná se o sochy dvou mladých dívek stojících u kamenného sloupku, na kterém je velká
váza. Sochy byly odlity ze zinkové kompozice. Jednotlivé odlité díly jsou k sobě montovány šroubovými spoji, klínky a letováním na měkko cínovo-olověnou pájkou. Jeden džbán má
vylámaný okraj, z něhož kousky chybí a je rozlomen na dva díly.

Sochy jsou rozebrány na základní části – sokl se sloupkem, nohy, trup a džbán, protože spoje byly poškozeny. U každé sochy byla polovina jedné vázy, jak se ukázalo později, když byla dohledána druhá celá váza. 
Všechna čest pánům restaurátorům a jejich skvělé práci! Děkujeme a těšíme se na konečný výsledek! 

Lázně Kyselka, o.p.s.
Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.