OBNOVA KYSELKY – OTTŮV PAVILÓN

Přinášíme postup prací na ZÁCHRANĚ A RESTAUROVÁNÍ pískovcové atiky průčelí objektu. Již pět měsíců naši restaurátoři odvádějí skvělou práci při záchraně a restaurování kamenného průčelí pavilonu Ottova pramene, je to radost pohledět, děkujeme! 
Další náročná etapa prací je restaurování Mattoniho erbovních štítů. 

Těšíme se až dovezeme z ateliéru restaurované kamenné nárožní pylony, které byly zachráněny.

Vracíme Kyselce její krásu. Vaše o.p.s. Lázně Kyselka.

Lázně Kyselka, o.p.s., všechna práva vyhrazena.