OBNOVA KYSELKY – postupná obnova Mattoniho expedice a nakládky

Pokračujeme v památkové citlivé obnově celého průčelí této významné průmyslové stavby z roku 1895. Probíhá obnova kamenného žulového soklu a cihelných nosných pilířů.
Těšíme se na výsledek práce našich řemeslníků. 
Společně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.