POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka

POSTUPNÁ OBNOVA KYSELKY – vila Vilemínka – záchranné práce na restaurátorské obnově štukové fasády. Štukatérské práce jsou prováděny tradičními technologickými postupy. Práce jsou pod pravidelným odborným dohledem orgánů památkové péče s respektováním přísných kritérií metodických postupů. Kyselka se vrací ke své kráse.
Lázně Kyselka, o.p.s.