OBNOVA KYSELKY – postupná obnova vily Vilemínky

OBNOVA KYSELKY – postupná obnova vily Vilemínky – uvedení do původního stavu. Památkově citlivá obnova věže pokračuje tesařskými pracemi na provedení kopie skružové konstrukce krovu báně. Vyrábíme jednotlivé části krovu tzv. "ramenáty" a brzo začneme krov vztyčovat. 
Společně vracíme Kyselce její původní krásu.
Lázně Kyselka, o.p.s.