Archiv pro měsíc: Červen 2015

Vila Vilemína v čase proměn

Vila Vilemína v čase proměn
Stav zdiva věže v roce 2007 při provádění Stavebně historického průzkumu a následně aktuální stav postupu záchranných prací v roce 2015.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Pavilon Ottova pramene – záchranné a obnovovací práce kamenných prvků fasády

Pavilon Ottova pramene – záchranné a obnovovací práce kamenných prvků fasády. Provádíme restaurátorské záchranné práce kamenných prvků fasády s vysazeným erbovním štítem. Postupně čistíme a konzervujeme narušený hořický pískovec. Provedli jsme identifikaci a dokumentaci původní vrcholové sochy orlice, která je odlita ze zinku. Orlice je připravena pro odborné restaurování po kterém bude následně navrácena na své původní místo.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Detail čištěné části římsy

Detail čištěné části římsy – souběžně se záchrannými pracemi probíhá čištění částí podstřešní římsy. Pohled na část profilované římsy s několika vrstvami nevhodných nátěrů. Po náročném odstranění nátěrů provádíme retušování prvků a následně provedeme výrobu římsy, kterou budeme osazovat při obnově štukové fasády.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Obnova fasády a jednotlivých prvků vily Vilemínky

Obnova fasády a jednotlivých prvků vily Vilemínky – obnova volutové konzoly korunní římsy.
Provádíme práce na záchraně zdobných částí fasády. Museli jsme odborně sejmout velkou vrcholovou volutovou konzoli aby mohla být následně náročně očištěna od vrstev barev a mohli jsme vyrobit sádrovou formu, která nám bude sloužit k odlití
chybějících konzol, kterých potřebujeme 15 ks.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Mattoniho expedice a nakládka

Mattoniho expedice a nakládka – obnova objektu pokračuje ručním rozebíráním betonové podlahy a odvážením škvárového zásypu z dob vybudování tělocvičny v krajní části. Veškeré práce se provádějí ručně bez kompresorů a hydrauliky. Je to z důvodu zamezení vibrací a otřesů v budově, ale také proto, že pod betony opatrně odkrýváme staré Mattoniho koleje. Po několika desetiletích pod vrstvou betonu jsou kolejnice v dobrém stavu. Zachraňujeme, obnovujeme a vracíme objektům jejich původní vzhled.
Lázně Kyselka, o.p.s.

 

Švýcarský dvůr

Švýcarský dvůr – postup záchrany a obnovy štukové fasády lodžie. Poškozené degradující bosáže na předsazené lodžii procházejí náročnou obnovou, odvlhčením, zpevněním zdiva a opětovným vracením profilovaných omítek.
Máme radost, že to našim štukatérům tak dobře jde !
Lázně Kyselka, o.p.s.