Obnova fasády a jednotlivých prvků vily Vilemínky

Obnova fasády a jednotlivých prvků vily Vilemínky – obnova volutové konzoly korunní římsy.
Provádíme práce na záchraně zdobných částí fasády. Museli jsme odborně sejmout velkou vrcholovou volutovou konzoli aby mohla být následně náročně očištěna od vrstev barev a mohli jsme vyrobit sádrovou formu, která nám bude sloužit k odlití
chybějících konzol, kterých potřebujeme 15 ks.
Lázně Kyselka, o.p.s.