Detail čištěné části římsy

Detail čištěné části římsy – souběžně se záchrannými pracemi probíhá čištění částí podstřešní římsy. Pohled na část profilované římsy s několika vrstvami nevhodných nátěrů. Po náročném odstranění nátěrů provádíme retušování prvků a následně provedeme výrobu římsy, kterou budeme osazovat při obnově štukové fasády.
Lázně Kyselka, o.p.s.