Pavilon Ottova pramene – záchranné a obnovovací práce kamenných prvků fasády

Pavilon Ottova pramene – záchranné a obnovovací práce kamenných prvků fasády. Provádíme restaurátorské záchranné práce kamenných prvků fasády s vysazeným erbovním štítem. Postupně čistíme a konzervujeme narušený hořický pískovec. Provedli jsme identifikaci a dokumentaci původní vrcholové sochy orlice, která je odlita ze zinku. Orlice je připravena pro odborné restaurování po kterém bude následně navrácena na své původní místo.
Lázně Kyselka, o.p.s.