Obnova a výroba zničených, rozkradených nebo ztracených detailů střech

…dokumentujeme..zakreslujeme..rozkreslujeme návrhy..posuzujeme..radíme se..vyrábíme..kontrolujeme..konzultujeme..nakládáme..převážíme..dovážíme..skládáme..a osazujeme  

Vítejte v Kyselce.

Děkujeme jedinečným pánům řemeslníkům, pasířům, klempířům za jejich skvěle odváděnou práci pro Kyselku! Je nám ctí a potěšením.

Lázně Kyselka, o.p.s

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Povrchové úpravy

V rámci technologického postupu prací záchrany, obnovy a restaurování jednotlivých prvků obnovovaných budov provádíme ochranné nátěry napouštěním horkou fermeží.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující obnova

Postupná obnova střední části objektu. Rozebírání nesoudržných nosných konstrukcí a záchrana kamenných římsových bloků je velice nebezpečná a náročná z důvodu havarijního stavu této části vily.

Po zakreslení a dokumentaci uvolněných a poškozených štukových ornamentů, tyto štuky snímáme a ukládáme pro vytvoření budoucích kopií.
Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a nedochované řemeslné detaily.

Lázně Kyselka o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Mattoni vila – pokračující postupná celková obnova objektu

Obnova objektu v rozsahu obnovy střešních konstrukcí do původního historického stavu.

Po náročné výrobě historické zdobné vrcholové hrotnice, kterou umělečtí pasíři prováděli celý rok, nastal vzácný okamžik zpětného osazení hrotnice na obnovený krov věže. Sestavení a následné osazení vrcholové hrotnice věže. Děkujeme ! Společně s vámi vracíme budovám jejich zničené, rozkradené a ztracené řemeslné detaily.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.
Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Jindřichův dvůr – celková obnova objektu

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků. Průzkum dřevěných konstrukcí hrázdění a zakreslení poškození do OPD.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

Správa lázní čp. 36 – celkové obnova

Zhodnocení hodnotového potenciálu objektu s respektováním kritérií památkové péče, zpracování podrobné inventarizace uměleckých a uměleckořemeslných prvků.

Posledním objektem v řadové zástavby pravého břehu je dům tzv. Správa lázní č.p. 36, situovaný na velmi úzké stavební parcele.

Původní využití bylo ryze provozní. Přízemí pravé části sloužilo jako sklady, v patře pak byly byty pro úředníky rozesilatelství.

Hlavní průčelí je orientováno směrem západním na nábřeží.

 

 

 

Vila Vilemína – postupná obnova objektu

V rámci obnovy střešního pláště probíhala řemeslně náročná výroba kopie zdobného střešního okna a následné zpětné osazení na konstrukci krovu.

Po odsouhlasení detailů a posouzení osazení na původní místo, bude okno doplněno dřevěným rámem a výklopným oknem. 

Lázně Kyselka, o.p.s.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.

 

 

Kovotlačitelské a pasířské práce

Postupně se zaměřujeme na výrobu kopií všech zdobných detailů střech. Jednotlivé prvky rozkreslujeme podle dochovaných historických fotografií, dohledáváme podobné prvky a poté vytvoříme grafický návrh, návrh rozkreslíme, vyrobíme šablony v měřítku 1:1. Vše vyfotíme, poměříme a srovnáváme s historickými fotografiemi a poměrovou metodou dokreslujeme návrhy. Jakmile dojde k odsouhlasení jednotlivých prvků začíná náročná ruční výroba těchto prvků.

Děkujeme všem našim spolupracovníkům!

Společně s vámi vracíme Kyselce její zaniklou řemeslnou krásu.
Vaše o.p.s. Lázně Kyselka

 

Fotka uživatele Lázně Kyselka - obecně prospěšná společnost.