Pokračující obnova objektu Jindřichův dvůr

… stávající opláštění dolní části věže provedené ze zinkového plechu. Opláštění souběžně s vnitřní vynášecí kovovou konstrukcí prochází restaurátorskou obnovou.

V minulosti provedená částečná rekonstrukce oplechování byla řešena pomocí dvousložkového tmelu Eprosinu a nátěru základovou barvou. Zinkový plech i železná konstrukce jsou dožilé a vykazují značné poškození, které má za následek postupné deformace.

Vnitřní konstrukci a oplechování postupně opravujeme v původním materiálovém složení. Přistoupili jsme ke snesení částí věže a provedení restaurátorské obnovy v dílně.

Na obrázku může být: venku

Na obrázku může být: venku

Není k dispozici žádný popis fotky.

Na obrázku může být: uvnitř

Na obrázku může být: uvnitř

Není k dispozici žádný popis fotky.

Není k dispozici žádný popis fotky.

Na obrázku může být: jeden člověk nebo víc lidí a venku

Není k dispozici žádný popis fotky.